Prevádzkovateľ poskytuje službu Používateľom na základe nasledujúcich podmienok (ďalej len Podmienky používania), ktoré môžu byť z času na čas doplnené bez toho, aby o tom Používateľov upovedomil.


Používateľ súhlasí s tým, že služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie služby. Taktiež súhlasí s tým, že služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne oznamy, administratívne správy a letáky a že táto komunikácia je súčasťou členstva v službe a že bude mať možnosť sa z nej odhlásiť.


Portál dajna.top je vytvorený a prevádzkovaný spoločnosťou Netsoft technologies ltd. IČO: 10 507 646 so sídlom Vo Veľkej Británií, ďalej len prevádzkovateľ.


Portál umožňuje bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, ...), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. 


Na inzertnom portáli dajna.top je zakázaná inzercia:

  • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;chudnutia; 

   • Multilevel a províznych systémov;

    • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;

     • práce s poplatkom vopred;

      • kopírovania diskiet, CD, DVD;

       • firemnej činnosti a tovaru na objednávku (neplatí pre sekciu Služby);

        • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;

         • neobmedzené množstvo tovaru;

          • kópií, napodobenín, padelkov;

           • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;

            • dokladov a technických preukazov;

             • pohonných hmôt;

              • výkupu;

               • erotických inzerátov, erotických pomôcok;

                • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;

                 • eKníh;

                  • pôžičiek, úverov a hypoték, exekúcie, oddlženie; (neplatí pri zadaní reklamy)

                   • zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel;

                    • liekov a potravinových doplnkov;

                     • cigariet, e-cigariet, tabaku, alkoholu;

                      • bitcoinov, litecoinov.


                      Na serveri je zakázané inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.


                      Služby dajna.top sú užívateľom poskytované zadarmo.

                      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami dajna.top alebo dobrými mravmi. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam dajna.top.

                      Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 6 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky skrytý po dobu 6 mesiacov spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Po 12 mesiacov bude automaticky vymazaný. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Ak si užívateľ po 6 mesiacov opäť aktivuje inzerát bude opäť zverejnený po dobu 6 mesiacov.

                      Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou prihlásenia na portál dajna.top pri príslušnom inzeráte.

                      Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie ponúkaných vecí.

                      Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.

                      Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb dajna.top ani za spôsob akým služby dajna.top využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.

                      Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb dajna.top. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb dajna.top alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

                      Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb dajna.top venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby dajna.top mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

                      Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať.

                      Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré dajna.top ponúka.

                      Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


                      Pozor na podvodné inzeráty.


                      Všeobecné upozornenie pre návštevníkov portálu dajna.top


                      Nakoľko nenesieme zodpovednosť za obsah inzerátov, chceli by sme Vás na tomto mieste vyzvať k opatrnosti pri nakupovaní a využívaní služieb cez internet.

                      Niekedy je ťažké rozoznať, či nie je daný inzerát podvodný, preto Vám ponúkame niekoľko rád, ktoré sú len informatívne a bez akéjkoľvek záruky.

                       • nedoporučujeme platiť za tovar a služby vopred, ani posielať žiadne zálohy ak nemôžete tovar prebrať osobne, dajte si tovar poslať na dobierku 

                        • mimoriadne obozretní buďte pri nakupovaní zo zahraničia, neplaťte za tovar vopred, pretože v týchto situáciach je mimoriadne zložité, v niektorých prípadoch nemožné, vystopovať zadávateľa inzerátu

                         • zvieratá nakupujte len pri osobných stretnutiach

                          • pozor na rýchle zárobky, prácu na doma , väčšinou sa jedná o pyramídové systémy

                           • nedoporučujeme reagovať na inzeráty s telefónnym číslom začínajúcim 0900 XXX XXX, nakoľko toto číslo môže byť spoplatnené vysokou minútovou sadzbou

                            • nedoporučujeme reagovať na ponuky písané v cudzom jazyku, alebo v nesprávnej štylistike textu, nakoľko sa jedná o podvodníkov zo zahraničia. Snažia sa získať peniaze vopred, odoslanie tovaru bez zaplatenia, alebo osobné údaje.

                             • nedoporučujeme reagovať na kupujúcich zo zahraničia, ktorí zašlú email s potvrdením o úhrade a zároveň žiadajú uhradenie poštovného

                             Naši administrátori sa snažia podozrivé inzeráty odstrániť, ale pretože ani my všetky nevieme rozoznať a odstrániť včas, buďte opatrní.

                             V prípade podvodu a informovaní polície z Vašej strany, poskytneme polícii všetky dostupne údaje o inzerentovi.                             Aktuálne evidujeme 40 inzerátov